De OPCW houdt met haar 193 lidstaten toezicht op het wereldwijde streven om chemische wapens permanent en verifieerbaar uit te bannen. Het uiteindelijke doel van de OPCW is te komen tot een wereld die permanent vrij is van chemische wapens en bij te dragen tot internationale veiligheid en stabiliteit, algemene en volledige ontwapening en wereldwijde economische ontwikkeling.

 

Het technisch secretariaat stelt de lidstaten van de OPCW beleid voor de uitvoering van het Verdrag inzake chemische wapens voor, en ontwikkelt en levert programma's met en voor hen.

Gesloten Vacatures & Stages van Organisation For The Prohibition Of Chemical Weapons (OPCW)