Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is een samenwerkingsverband tussen overheden en bedrijfsleven om tot een integrale aanpak van Cybersecurity te komen. Het Computer Emergency Response Team van de Nederlandse overheid (GovCert), dat sinds 1 augustus 2011 onder de Nationaal Coördinator voor Veiligheid en Terrorismebestrijding (NCTV) valt, zal als basis dienen voor het nieuwe centrum. Het Centrum combineert tactische en operationele kennis, en expertise van de overheid en het bedrijfsleven. Hierdoor krijgt het centrum meer inzicht in dreigingen en ontwikkelingen, en is het beter in staat om te helpen bij de aanpak van incidenten en het nemen van beslissingen in noodsituaties op het gebied van Cybersecurity.

Gesloten Vacatures & Stages van Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)