Onderwijs

De Universiteit Leiden leidt jaarlijks zo'n 26.000 studenten op uit bijna 100 verschillende landen. De universiteit wil ervoor zorgen dat al haar onderwijs aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet.


Het bereiken van uw doelen

We hebben het Leidse Studiesysteem en het Bindend Studieadvies geïntroduceerd als middel om onze bachelor- en masterstudenten te ondersteunen bij het bereiken van hun volledige potentieel. Ons onderwijs in een steeds internationaler wordende omgeving wordt geïnspireerd en gevoed door wetenschappelijk onderzoek en onze studenten worden uitgedaagd om een actieve rol te spelen in onderzoeksprojecten. We zijn er trots op dat we jaarlijks maar liefst 7.000 studenten hun diploma kunnen overhandigen.


Talent

De universiteit doet haar uiterste best om haar studenten en medewerkers een stimulerende academische werk- en leeromgeving te bieden. Leiden is een open gemeenschap waar iedereen die het beste uit zichzelf wil halen welkom is. Zeer getalenteerde en gemotiveerde studenten hebben extra mogelijkheden om diepte of breedte aan hun programma toe te voegen in onze excellente baan, de Honours Academy.


Levenslang leren

Iedereen is welkom om aan de Universiteit Leiden te studeren, in alle stadia van het leven: als bachelor- of masterstudent in Leiden of Den Haag, of zittend achter de computer thuis, om gratis online programma's te volgen zoals de Massive Open Online Courses (MOOC's).

 

Deeltijdopleidingen zijn ook mogelijk, als deelnemer aan buitenschoolse cursussen zoals Education for the Third Age en de Studium Generale (General Studies) lezingenreeks, of speciale cursussen voor professionele in-carrièreopleidingen.

Gesloten Vacatures & Stages van Leiden University