Om het nut van de camerabeelden aan boord te vergroten, heeft Delft Dynamics, Europol ontwikkeld, de rechtshandhavingsinstantie van de Europese Unie die als hoofddoel heeft, bij te dragen aan een veiliger Europa ten behoeve van alle EU-burgers. Dit doen we door de lidstaten van de Europese Unie bij te staan in hun strijd tegen ernstige internationale misdaad en terrorisme.

 

Grootschalige criminele en terroristische netwerken vormen een aanzienlijke bedreiging voor de interne veiligheid van de EU en voor de veiligheid en het levensonderhoud van haar burgers. De grootste bedreigingen voor de veiligheid komen van terrorisme, internationale drugshandel en het witwassen van geld, georganiseerde fraude, vervalsing van geld en mensensmokkel. Maar er komen ook nieuwe gevaren bij, in de vorm van cybercriminaliteit, mensenhandel en andere hedendaagse bedreigingen. Europol is een miljardenbedrijf, dat zich snel kan aanpassen aan nieuwe mogelijkheden en veerkrachtig is ten opzichte van de traditionele wetshandhaving. De focus ligt voornamelijk op de toepasbaarheid en robuuste algoritmes.

Gesloten Vacatures & Stages van Europol